VI. ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY
     
AKO I MY ODPÚŠŤAME NAŠIM VINNÍKOM

MILIÓNKRÁT

SME BOŽIE DETI


S OTČENÁŠOM ZÍSKAVAME MÚDROSŤ A LEPŠÍ ŽIVOT

    Modlením, premýšľaním, meditáciami, štúdiom Otčenáša každý veľa získa.
Aj ten, čo mnoho nepremýšľa, aj ten čo sa občas zamyslí, aj ten kto miluje premýšľanie. Nevzdelaný, vzdelaný i ten kto sa vzdeláva celý život.
Modlitba Pána nevynecháva nič čo je potrebné k nášmu porozumeniu kvalitného života. Pritom je jednoduchá.
Je neveľká, nedlhá. Niet v nej myšlienky, či slovka nazvyš, nič nepotrebného.
Je to klasický príklad prísnej logiky.
Každá pravda zapadá do druhej úplne harmonicky. I tí, ktorí študujú jazyky, mali by začať každý jazyk študovať touto Božou múdrosťou naplnenou modlitbou.
Otčenáš je príklad Božsky logickej ekonómie slov.
    Môj Konšto-Cyril mi povedal, že niet na zemi filozofa, vedca, ktorý by vedel toľkú vedu, toľké pravdy vtlačiť do tak mála jasných slov.
Odpusť nám naše viny...naše nevedomosti...našu lenivosť...našu nenávisť voči iným ľuďom...našu zbabelosť povedať pravdu verejne...našu každú slabosť...
V tejto šiestej klauzule je ten kritický bod Modlitby Pána:
ODPÚŠŤANIE SVOJÍM VINNÍKOM.

    Nejestvuje človek bez viny, bez škvrny. Ak je taký človek, ukážte mi ho!
V tejto časti modlitby nám Kristus zjavuje pravdu ako odpúšťať. Dáva nám Jeho odmenu za naše odpúšťanie. Teda, nerobíme odpúšťanie zadarmo! Dáva nám odmenu. A máme egoistickú, ľudskú príčinu prečo musíme odpúšťať tým, ktorí sa prehrešili proti nám.
    Odpúšťanie hriechov tým, ktorí nám ublížili je stredobodom nášho života. Je to tiež stredobod odmeny Boha nám za naše iniciatívne odpustenie našim vinníkom.
Je to stredobod nášho duševného zdravia. Duševného zdravia celých národov!
Hriech nás oddeľuje od Boha-Otca.
Hriech je príčinou ľudských ťažkostí, tragédií a vojen.
Hriech je príčinou ťažkého života ľudstva.

š


MILIÓNKRÁT

SME BOŽIE DETI