VIII. LITERATÚRA

BOŽE, ZLA AVAROV SI NÁS ZBAVIL...


LITERATÚRA

Adams, Brooks: The Law of Civilization and Decay. New York 1955.
Augustín, Milan: Hľadanie súvislosti. Bratislava 1995.
Belloc,Hilaire: Europe and the Faith. Rockford, Illinois.
Bob, Jozef: Čas kniežat veľkomoravských. Bratislava 1998.
Catechism of the Catholic Church. Libreria Edifice Vaticana 1994.
Čaplovič, Dušan: Včasnostredoveké osídlenie Slovenska. Bratislava 1998.
Dvořák, Pavel: Odkryté dejiny /Dávnoveké Slovensko/. Bratislava 1974.
Ďurica, Milan S.: Dejiny Slovenska a Slovákov. Lúč, Bratislava 1993-2003.
Elshtain, Bethke Jean: Augustine and the Limits of Politics. Indiana 1995.
Erdoes, Richard: Living on the Brink of Apocalypse, San Francisco 1988.
Ferko, Milan: Veľkomoravské záhady. Bratislava 1995.
Ferko, Milan at al.: Slovak Republic – Old Nation Young State. Bratislava 1998.
Fox, Emmet: The Sermon On the Mount. San Francisco 1989.
Guardini, Romano: The Lord`s Prayer. New Hampshire 1996.
Handy, Charles B.: The Age of Unreason. Harvard, Boston 1990.
Hardon, John A.: The Treasury of Catholic Wisdom. San Francisco 1995.
Hertling, Ludwig: Dejiny Katolíckej cirkvi. Dobrá kniha. Canada 1983.
Hnilica, Ján: Svätý Cyril a Metod. Bratislava 1990.
Hudec, Dominik: Veľký omyl Veľká Morava. MS Martin 1994.
Hughes, Philip: Popular History of the Catholic Church. Colorado 1959.
Kennedy, James D.: What If Jesus Had Never Been Born? Michigan 1994.
Kirschbaum, Stanislav: A History of Slovakia. New York 1995.
Krajčovič, Rudolf: Veľká Morava v tisícročí. Bratislava 1985.
Kružliak, Imrich a Janko Hnilica: Prvoučiteľ národa slovenského. Roma 1988.
Kružliak, Imrich and F. L. Miženko: SS. Cyril and Methodius Among Slovaks. PA 1985.
Kučera, Matúš: Postavy veľkomoravskej histórie. Martin 1985.
Kučera, Matúš: Slovensko v dobách stredovekých. Bratislava 1985.
Laššuth, František at al.: Metod učiteľ Slovienov. MS Martin 1985.
Lewis, N. & Reingold, M.: Roman Civilization (The Empire). New York 1975.
Obolensky, Dimitri: The Byzantine Commonwealth (500-1453). Washington 1971.  
Polakovič, Štefan: Naše korene v základoch Európy. MS Martin1994.
R., W.:  Nad Lukášovým evanjeliom. Dobrá kniha, Canada 1989.
Ratkoš, Peter: Slovensko v dobe veľkomoravskej. Košice 1990.
Rekem, John: Philosophy of History of Slovak Nation. Winnipeg Canada 1975.
Saint Augustine: On Christian Doctrine. New Jersey 1985.
St. Nikodemus of Mountain & St. Makarios of Korinth: The Philokalia. England 1990.
Sasinek, František: Dejiny drievnych národov Uhorska. Skalica 1867.
Stanislav, Ján: Slovenský juh v stredoveku. Bratislava 1999.
Škultéty, Jozef: O Slovákoch. Turčiansky Svätý Martin 1928.
Škvarna, Dušan at al.: Slovak History – Chronology and Lexicon. Wauconda, Ill. 2002.
Tibenský, Ján: Dejiny Slovenska slovom a obrazom. Martin 1973.
Tibenský, Ján at al.: Slovensko-dejiny. Bratislava 1971.
Veteška, Tomáš J.: Veľkoslovenská ríša. Hamilton, Canada 1987.
Vnuk, František: Dedičstvo otcov. Bratislava 1991.
Vontorčík, Emil: Od slovienskej liturgie ku slovenskej provincii. Bratislava 1992.
Vragaš, Štefan: Cyrilometodské dedičstvo. Zurich 1991.
Zala, Boris: Premýšľať Európu, in Slovenské pohľady 11. MS Martin 1998.
Zrubec, Laco: Osobnosti našej minulosti. Bratislava 1991.
Zrubec, Laco: Prvý známy bol Pribina. Bratislava 1994.
Yancey, Philip: The Jesus I Never Knew. Michigan 1995.

š


BOŽE, ZLA AVAROV SI NÁS ZBAVIL...